รถตู้ ทางเท้า รถเมล์ : ส่วนประกอบเมืองที่ถูกจัดระเบียบ


รถตู้  ทางเท้า  รถเมล์ : ส่วนประกอบเมืองที่ถูกจัดระเบียบ

tu1

 

                ในห้วงเวลาปัจจุบัน  ต้องยอมรับว่า  ปัญหาในสังคมเมืองมีมากมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  มหานคร  เมืองโคตระใหญ่  อย่างเช่น  กรุงเทพฯ  ความไม่เป็นระเบียบขององค์ประกอบเมืองนำมาซึ่งความไม่ราบรื่น  ติดขัด  ความไม่มีระเบียบวินัยในการควบคุมยานพาหนะทำให้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาจราจรติดขัด  ความไม่มีระเบียบทางการทำมาค้าขายทำให้เกิดปัญหา  แผงลอยบนทางเท้า  เมื่อเกิดปัญหาผู้มีหน้าที่รับผิดชอบก็พยายามแก้  ผ่านวลีเด็ด  คืนความสุขแก่ประชาชน  โดยวิธี  จัดระเบียบ

               วินมอเตอร์ไซค์  วินรถตู้  สะพานเหล็ก  ฯลฯ  ผ่านการจัดระเบียบมาแล้วอย่างถ้วนหน้า  การจัดระเบียบรถตู้โดยสารบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ก็ดี  เรื่อยมาจนถึงการจัดระเบียบทางเท้าหน้าห้างพาต้า  นำมาซึ่งความสะดวกต่อผู้ใช้ถนนและคนเดินเท้า  มาโดยลำดับ  นั่นคือ  ผลจากการจัดระเบียบ  หากจะย้อนกลับมาดูปฐมบทแห่งการกระจุกตัวของรถตู้โดยสารประจำทางบริเวณอนุสาวรีย์ชัยฯ  หรือการตั้งตลาดแผงลอยหน้าห้างพาต้านั้นสืบเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของพื้นที่บริเวณดังกล่าวที่เป็น  ชุมทาง”(node) ที่ซึ่งคนมาร่วมชุมนุมกันมากอันเนื่องมาจากการเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายหรือจุดต่อรถของบริเวณหน้าห้างพาต้าและสาวรีย์ชัยฯ  เมื่อมีจำนวนคนมาใช้บริการพื้นที่นั้นมากก็จะเกิดบริการต่อเนื่องนอกเหนือจากการต่อรถคือ  การค้าขายสินค้าอุปโภค  บริโภค  ทั้งอนุสาวรีย์ชัยฯ  และหน้าห้างพาต้าจึงเต็มไปด้วยแผงขายของ  เพราะ  “การเข้าถึง”  แผงลอยร้านค้าเหล่านั้น  “สะดวก”หรืออีกหนึ่งความหมายคือ  “ง่าย”  แต่ปัญหาร้านค้าแผงลอยไม่เกิดที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยฯ  เพราะพื้นที่ทางเท้ามีมาก  “เมือง”(โดยกรุงเทพมหานคร)  สามารถจจัดระเบียบได้โดยง่าย  แต่ปัญหาที่อนุสาวรีย์ชัยคือ ปัญหาปริมาณรถตู้ที่(จอด)มากเกินความจุถนน  จึงต้องจัดระเบียบคิวรถตู้ให้ไปจอดบริเวณที่ว่างใต้ทางด่วนใกล้อนุสาวรีย์ชัยฯ  ทั้งนี้เพื่อลดจำนวนรถบนถนนรอบอนุสาวรีย์ฯ

               ส่วนที่หน้าห้างพาต้านั้นมีพื้นที่ทางเท้าน้อย  การค้าบนทางเท้าจึงส่งผลให้คนเดินเท้าต้องเดินบนถนนขวางทางรถเนื่องจากบนทางเท้ามีแผงลอยมารกล้ำ  ส่งผลให้การจราจรติดขัด  ทั้งสองพื้นที่ที่ยกตัวอย่างมานั้นมีลักษณะคล้ายกันคือ  ต่างก็เป็น  “ชุมทาง” (node)  “เข้าถึง”ได้ง่ายหากมีบริการตั้งอยู่บริเวณนั้น  การย้ายผู้ค้าบนทางเท้าบริเวณหน้าห้างพาต้าทั้งสองฝั่งรวม  124  ราย  ไปไว้ที่  ตลาดศาลาน้ำร้อน  ตลาดศาลาน้ำเย็น  ตลาดบางขุนศรี  ตลาดนครหลวง  ตลาดพรานนก  หลังห้างพาต้า  หรือตลาดเอสซีพลาซ่า(สายใต้ใหม่) เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ได้คำนึงถึงธรรมชาติเนื้อแท้ของปัญหา  เพราะตลาดเหล่านั้น  “เข้าถึง”  ได้ยากกว่าหน้าห้างพาต้า  ผู้ค้าและผู้ซื้อที่ภายหลังการจัดระเบียบแล้วก็ไม่มีทางเลือกมากไปกว่าการจับจ่ายกันที่ร้านสะดวกซื้อหมายเลขเจ็ด  คือผู้ได้รับผลกระทบ  ส่วนผู้ได้รับประโยชน์หลักนอกจากผู้เดินเท้าและผู้ขับขี่ที่ไม่ต้องประสบปัญหารถติดหน้าพาต้าแล้ว(ไปติดหน้าเซ็นปิ่นแทน)  ยังคงมี  เจ้าของร้านสะดวกซื้ออีกด้วย

               การแก้ปัญหาจากคนที่ไม่เคยประสบปัญหานั้นยากที่จะครอบคลุมการแก้ปัญหาได้อย่างรอบด้าน  การเอาคนที่ไม่เคยนั่งรถติด ๆ  ไปแก้ปัญหารถติด  ย่อมไม่เข้าใจ  คนติดในรถติด ๆ  เช่นเดียวกันกับการเอาคนไม่เคยซื้อของบนทางเท้ามาแก้ปัญหาแผงลอยบนทางเท้า  ย่อมยากที่จะเข้าใจ  ผู้ค้าและลูกค้าริมทางเท้าได้  หรือกระทั่งล่าสุดเอาคนที่ไม่ใช้บริการรถเมล์  มาแก้ปัญหาพนักงานเก็บค่าโดยสาร(กระเป๋า)รถเมล์  ย่อมแก้ปัญหา  “รถเมล์กรุงเทพฯ”  ไม่ได้  เพราะคนไม่ใช้บริการรถเมล์จะไม่รู้เลยว่า  กระเป๋ารถเมล์ไม่ใช่แค่พนักงานเก็บค่าโดยสาร  แต่เป็นผู้อำนวยการบนรถเมล์  คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร  มีอำนาจสูงสุดบนรถเมล์สามารถสั่งการผู้โดยสารซ้ายหัน  ขวาหัน  เดินสองแถวชิดใน  เบียด ๆ  หน่อย  ตลอดถึงบ้างครั้งสามารถตวาด สั่ง คนขับเปิดปิดประตู  ได้  อำนาจสั่งการเล่านี้เป็นไปเพื่อการขึ้นลงรถเมล์ได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย  การจะปลดผู้อำนวยการรถเมล์  โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรืออีทิคเก็ต  แทนในปลายปี  2560  ย่อมเป็นการคิดที่ผิดพลาดอย่างมาก  นั่นเพราะไม่เข้าใจลักษณะงานของกระเป๋ารถเมล์นั่นเอง

tu2

               ว่าไปเรื่อยจากรถตู้  ทางเท้า  จนถึงรถรถเมล์  วกไปวนมาก็ไม่พ้นเรื่องของเมืองวุ่น ๆ  ของมหานคร  “กรุงเทพฯ”  ที่ผู้แก้ปัญหาไม่ใช่ผู้ประสบปัญหา

อยู่ดี

Advertisements

About dhawin

ผู้เคยฝากสิบสามฝันไว้ในกระดาษบนโต๊ะทำงาน เวลาเลื่อนเลือนฝันลางตามความเปื่อยยุ่ยของกระดาษ หากแต่บางข้อฝันยังคงฝังค้างใจ กระตุ้นเตือนฉุดรั้งให้เล่าขาน ผ่านการเขียน

Posted on 31/05/2016, in review and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

ความเห็นเป็นตัวอักษร

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: